P.P.H. "ESKA"
Autoryzowany dystrybutor
M&K Koło Foam
34-141 Przytkowice 419
Kontakt z nami:
Tel: +48 516-974-460
Gosia: +48 503-383-380
Dorota: +48 503-534-878
Angelika: +48 508-812-965
Magda: +48 518-614-865
Tel: +48 (33) 876-88-02
E-mail: kontakt@kolo-materace.com
strzałka

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Promocje

Wszystkie promocje

Raty Kontakt

Regulamin

 

1.       Właścicielem Sklepu internetowego kolo-materace.com jest P.P.H. ESKA BIS, z siedzibą w Wadowice ul. Wojska Polskiego 16a, 34-100 Wadowice, NIP 551-131-95-50,  zwany dalej Sprzedawcą.

 

2.       Postanowienia wstępne:

2.1.    Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż materacy, łóżek, stelaży, poduszek oraz artykułów wyposarzenia wnętrz.

2.2.    Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.3.    Zamówienia są realizowane przez Studio Materacy KOŁO w Wadowicach.

2.4.    Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

3.       Składanie zamówień:

3.1.    Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3.2.    Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego lub bezpośrednio w Salonie firmowym Materacy KOŁO, 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 16a, tel. 503-383-380.

3.3.    Zamówienia złożone w dniu roboczym po godzinie 17 oraz w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.4.    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczna lub telefonicznie do 2 dni roboczych od jego otrzymania, jedocześnie zastrzegając sobie prawo do odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez sprzedającego lub kupującego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

3.5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia nawet po jego przyjęciu w przypadku, gdy:

3.5.1.Kupujący swoim zachowaniem utrudnia realizację zamówienia, np., gdy Kupujący unika kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze Sprzedawcą.

3.5.2.Zamawiany towar został wycofany lub zmieniły się jego warunki sprzedaży.

3.5.3.Kupujący nie przestrzega regulaminu

3.6.    W przypadku rezygnacji z zamówienia wpłacona kwota (oprócz zaliczki) zostanie przelana na wskazane konto w terminie do 5 dni roboczych na podany numer rachunku bankowego.

 

4.       Czas realizacji zamówienia:

4.1.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności lub zaliczki na konto bankowe Sprzedającego

4.2.    Czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 20 dni roboczych w zależności od produktu. Rzadko, ale w niektórych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć nawet do 30 dni roboczych. Kupujący zostanie poinformowany o tym przy dokonywaniu zakupu.

4.3.    Termin realizacji zamówienia rozumiany jest, jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili skompletowania całego zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki.

4.4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowanie zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się powiadomić klienta.

4.5.    W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego wszelkie kwoty wpłacone na poczet zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

5.       Formy płatności:

5.1.    Sprzedający akceptuje następujące formy płatności: przelewy, karty płatnicze, płatność przy odbiorze gotówką.

5.2.    W przypadku przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sprzedającego do Kupującego. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj.:

5.2.1.Dane osobowe Kupującego – zgodne z zamówieniem

5.2.2.Numer konta bankowego, na które Kupujący dokonuje wpłaty.

5.2.3.Nazwa i adres właściciela rachunku.

5.2.4.Tytuł zapłaty

5.2.5.Adres sklepu P.P.H. ESKA Bis w Wadowicach

5.3.    Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Paragonem lub Fakturą VAT, które razem z towarem są wysyłane do Kupującego na adres pocztowy wskazany w zamówieniu wraz z zamówieniem.

 

6.       Dostawa i koszt wysyłki

6.1.    Koszt transportu jest rozpatrywany indywidualnie dla każdego Kupującego

6.2.    Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem, firmy kurierskiej lub transportu firmowego w dni robocze.

6.3.    Koszty dostawy obejmują transport na wskazany adres, nie obejmują usługi wniesienia do mieszkania.

6.4.    Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjna jest naruszona Kupujący zobowiązany jest rozpakować ja w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody.

6.5.    Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

7.       Ochrona danych osobowych:

7.1.    Dokonując rejestracji Kupujący udziela firmie P.P.H. ESKA BIS zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

7.2.    Dane osobowe pozyskane w trakcie zamówienia wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sprzedający traktuje uzyskane dane, jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

7.4.    Każdy Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

 

8.       Zwroty:

8.1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

8.2.    Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 powyższej ustawy.

8.3.    Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres P.P.H. ESKA BIS Elżbieta Kozioł, 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 16a.

8.4.    Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi być zapakowany w oryginalne nienaruszone opakowanie.

8.5.    Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny Paragon lub Faktura Vat.

8.6.    Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

8.7.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych towarów, natomiast nie dotyczy usługi transportu towarów. Kupującemu nie są, więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem towarów od Sprzedającego do Kupującego.

8.8.    Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

8.9.    Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

8.10 Zwroty kierujemy na adres: P.P.H. ESKA, Przytkowice 419, 34-141 Przytkowice

 

9.       Reklamacje:

9.1.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawce towaru.

9.2.    Nie spisanie przez Kupującego i dostawce protokołu szkody jest traktowane, jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

9.3.    Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Kupujący powinien wysłać do Sprzedającego zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres P.P.H. ESKA BIS, 34-100 Wadowice ul. Wojska Polskiego 16a lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres kontakt@kolo-materace.com

9.4.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenie reklamacyjnego kopii Paragonu, Faktury Vat, Karty gwarancyjnej, (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z dostawca.

9.5.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia

9.6.    Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie:

9.6.1.Ogólnych zasad użytkowania towarów.

9.6.2.Szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli, towarów zawartych w dołączonej instrukcji.

9.7.    Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. maja charakter orientacyjny.

 

10.   Postanowienia końcowe:

10.1.W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów P.P.H. ESKA BIS dąży do ugody na zasadzie porozumienia stron. Jeśli ugoda nie będzie możliwa, spór będzie rozstrzygał Sąd rejonowy działający w Wadowicach.

10.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie Sprzedającego zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

10.4.Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, są jedynie reklamą produktów i nie mogą być podstawą roszczeń kupującego względem kolo-materace.comKupujący akceptuje otrzymane informacje od www.kolo-materace.com drogą elektroniczną lub telefoniczną i uznaje ich prawny skutek.

10.5.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawa do roszczeń.

 


Tel: +48 (33) 876-88-02-Gosia: +48 503-383-380-Dorota: +48 503-534-878-Angelika: +48 508-812-965-E-mail: kontakt@kolo-materace.com

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w regulaminie.
Projekt i wykonanie: PW-Studio.